Bonamat Matic2 (Vattenansluten)


En bra bryggare med enkel skötsel. Fast anslutning till vatten krävs. Den fyller upp vattenmängd automatiskt. Bryggaren har självreglerande värmeplattor, signal som ljuder när bryggningen är färdig och en inbyggd kalkvarnare. Mycket driftsäker maskin.