Bonamat Mondo2

En bra bryggare med enkel skötsel. Bryggaren har självreglerande värmeplattor, signal som ljuder när bryggningen är färdig och en inbyggd kalkvarnare. Mycket driftsäker maskin.