Bonamat Urnbrygg – B-serien

Perfekt för platser där stora mängder kaffe behövs på kort tid. Dessa maskiner vattenanslutes och brygger stora kvantiteter kaffe i behållare. Behållarna kan flyttas för servering lokalt.

B5 1 bryggcentral, 2 behållare 5 liter B10 1 bryggcentral, 2 behållare 10 liter B20 1 bryggcentral, 2 behållare 20 liter B40 1 bryggcentral, 2 behållare 40 liter.